Fosroc

Happy Valley Race Course, Hong Kong

The Drainage Services Department (DSD) har længe planlagt at løse dræningsproblemet i Happy Valley-regionen på Hong Kong Island.

PROJEKT

The Drainage Services Department (DSD) har længe planlagt at løse dræningsproblemet i Happy Valley-regionen på Hong Kong Island. Happy Valley-området er geografisk et naturligt bassin med et meget stort afvandingsområde. Hver sommer blev regnvandet opsamlet, men havde svært ved at følge med efter kraftigt regnvejr, hvilket forårsagede tilbagestrømninger. Derfor havde det længe været højt prioriteret på DSDs dagsorden, og et underjordiske opsamlingsanlæg ville løse oversvømmelsesproblemet. Den store underjordiske opsamlingsbeholder ligger under Hong Kongs mest prestigefyldte område, Happy Vally-banen, hvor mange internationale berømte løb finder sted. Designet er derfor udarbejdet således, at en stor mængde regnvand midlertidigt kan opbevares i denne tank, og pumperne inde i tanken aktiveres automatisk, når vandstanden når et forudindstillet punkt. Projektdesignet har modtaget "2012 International Water Association Project Innovation Award"

LØSNING

Designet bestod af en stor underjordisk betonregnvandsbeholder installeret under Happy Valley-bane. Med en kapacitet på 60.000 kubikmeter (svarende til 24 standard swimmingpools) er det den største af sin art i Hong Kong. En af de store udfordringer ved betondesignet, var at anvende et svindreduceret tilsætningsstof (SRA) med et meget lavt W/C-tal på ca. 0.38, og hvor cementindholdet maksimalt var 400 kg. Desuden var kravet, at den indre temperaturstigning i betonen ikke måtte overstige 75°C under hydratisering af betonen.

Fosroc Hong Kong arbejdede tæt sammen med kunden og foreslog en høj slutstyrke 4. generations polycarboxylat superplastificeringsmiddel sammen med Fosroc's højtydende SRA additiv Conplast Controller. Fordelen ved SRA er, at den forbedrer betonens ydeevne og hjælper med at reducere svind, således at betonen vil have en vandtætningsvirkning. Fosroc’s additivløsning gav kunden en ultimativ trykstyrke tæt på 80 MPa med en høj flydeevne og lang tilbageholdelse der er krævet ved meget lavt cementindhold. Endvidere blev temperaturen på mindre end 75°C også opnået.

FORDELE

Fosroc’s additivløsning har vist sig at være teknisk avanceret og giver fremragende resultater, især for vandbevarende konstruktioner med en højtydende beton, der giver kundetilfredshed og tillid. Dette projekt understøttede Fosroc’s position som en additivleverandør i Hong Kong.

Download referencer

Download

Online brochurer

Leverer kvalitetsprodukter worldwide

Kontakt

Uanset din forespørgsel vil vi gerne høre fra dig.

Produkt datablade

Vælg land for at downloade datablad

Produkt sikkerhedsdatablade

Vælg land for at downloade sikkerhedsdatablad

${ activeProduct.name }

${ activeProduct.quickViewModal.introduction }

${ feature.name }

${ activeProduct.name }

Vælg en mappe

Opret ny mappe

${ activeProduct.name }

Flyt favorit